Kariyer Sadakat 2017-07-30T19:44:40+03:00

İnsan Kaynakları Politikamız

“Önce İnsan” felsefesinden hareketle, şirketimizi geleceğe, ancak çalışanlarımızla taşıyabileceğimize inanıyoruz.

İnsan kaynakları politikalarımız, insan yönetimindeki önceliklerimize ve temel anlayışımıza uygun olarak şekillenir.

İnsan kaynakları yönetimi anlayışımız, stratejik hedeflerimize yüksek performansla ulaşmamızı sağlayacak yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içerir. Tüm çalışanlarımız tarafından bilinen, paylaşılan, anlaşılır, şüpheye yer vermeyen ve birbirini destekleyen uygulamaları hayata geçirmek insan kaynakları anlayışımızın temelini oluşturur.

Ayrımcılık oluşturabilecek hiçbir önyargı insan kaynakları anlayışımızda yer almaz. Bu anlayışı, tüm insan kaynakları yönetimi süreçlerimizin yapılandırılması ve uygulanmasında göz önünde bulunduruyoruz.

Geleceğe birlikte yürüyebileceğimiz, kurumsal değerlerimize sahip ve işe en uygun işgücü ile çalışmak üzere seçme yerleştirme sürecimizi yönetiyoruz. Geleceği planlamaya odaklı, sorumluluk bilinci yüksek, sürekli öğrenmeye ve değişime açık insan kaynağı ile çalışıyoruz. Nitelikli ve yetenekli işgücü için tercih edilen şirketler olmayı sürdürmek uygulamalarımızda yol göstericidir.

Çalışanlarımızın sürekli gelişimini ve potansiyellerinin hayat bulmasını sağlayan eğitim ve geliştirme faaliyetleri planlıyoruz.

Çalışanlarımıza sunduğumuz yan hakları, maddi ve manevi ödüllendirme sistemlerimizi, onların penceresinden bakarak geliştirmek anlayışımızın temelini oluşturur.

Farklılıkları yönetmek ve yaratıcılığı geliştirmek, çalışanlarımızın özgürce fikirlerini sunacakları ortam şartlarını hazırlamakla ve çalışanlarımızın hatalarından öğrenmelerini sağlamakla mümkündür. Bu bilinçle çalışanlarımızı destekliyoruz.

“Önce İnsan” felsefemiz temelinde, çalışma ortamlarımızı sağlıklı, güvenli, insan psikolojisine ve fizyolojisine uygun hale getirmek için kendimizi sürekli sorguluyor ve geliştiriyoruz.

İş İlanlarımız